Ontbrekende contactgegevens (adres, emailadres of telefoon) zijn op te vragen bij de secretaris

Stalmeester Nergena: Harry Haverkamp

Stalmeester de Koekelt:  Wim van Engelenburg

Stalmeester 't Immelo:  Niek-Willem Oskam

Stalmeester Proosdij: Jorg van der Voort

Stalmeester Lukien:  Paul Leendertz

Opperstalmeester:  Jorg van der Voort

De stalmeesters organiseren het plaatsen van de bijenkasten in de stallen maar ook buiten op de bokken. Leden moeten de plaatsing van kasten altijd melden. In oktober is er een opruimdag (vegen, snoeien, maaien)

Op de kasten altijd naam en telefoon nummer vermelden!

Kosten voor het plaatsen van kasten:

In de stal: € 5,00 per jaar

Op de bok: € 2,50 per jaar

Reizen naar drachtgebieden:

Eén van de speerpunten van de Veluwezoom is het gezamenlijk reizen: volle aanhangers en samen tillen.

Opgeven kan via het volgende email adres: ikreismeemetveluwezoom

U heeft de mogelijkheden uit:

Fruit

Info bij Frank Kramer en Niek Oskam

Informatie over prijzen en volksgrootte voor het verhuren: http://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/bestuiving/bestuivingsadvies

Koolzaad

Info bij Jos Kanne

Linde, wilg 

Info Rob Plomp

Heide

Er zijn een aantal mogelijkheden voor het reizen naar de heide:

  1. Het Feithenhof bij Vierhouten, verder weg maar vochtiger en met veel vossenbes. Via de Wageningse vereniging, van te voren aanmelden verplicht, info secretariaat.
  2. Eén van de resultaten van de fusie is een overleg met de gemeente over het plaatsen van volken op de heide. Binnen de gemeente Ede zijn er drie locaties toegewezen: bij de Driesprong, op de Noord- en Zuid-Ginkel. Na overleg met Wim van Engelenburg kunt u de volken plaatsen

Balsemien

Hopelijk weer in 2019, via secretariaat.

Koninginnenteelt

Carnica en Buckfast koninginnen kunt u bestellen bij Rob W. le Mair (06-44746126)

Leen Artikelen

Worden gratis door de vereniging verstrekt op voorwaarde men ze schoon terugbrengt, en zorgvuldig gebruikt.

Kastdragers (voor als er veel honing is):

Paul Leendertz. (0317-414885) Op voorwaarde: halen en volgende dag terugbrengen

Stoomwassmelter

De vereniging bezit een stoomwassmelter, deze is af te halen bij Hans van Heck (0318-415427). Gebruik is gratis.

Honingslinger

De verenigingsslinger (met ontzegelvorken, lekbak, Kolbtoestel e.d) is af te halen bij Henk Sikking, Nieuwe Keijenbergseweg 172
Renkum, 06-10941547, 0317-358515,  henksikking@gmail.com. Bij gebruik daarvan vrijblijvend een potje honing voor Henk voor het opslaan.

Oxaalzuurverdamper

De oxaalzuurverdamper met accu is te leen bij Rob le Mair (06-44746126)

Website

Berichten voor op de website kunnen gestuurd worden naar bijkatinka@gmail.com

Handige links:

Imkerpedia

Bijenhouden

NVB site