Bijengezondheidscoordinator

Als u zieke bijen heeft dan kunt u contact opnemen met door de NBV aangestelde bijengezondheidscoördinatoren. Dit zijn mensen die de kennis hebben rondom het thema bijengezondheid. Je kunt hun bevragen met alles wat met bijengezondheid te maken heeft.

Op de site van de NBV staat hierover ook informatie.

Binnen onze vereniging hebben we ook een bijengezondheidscoördinator. Dit is Jaap Doornweerd. Telefoon: 06-41112997

 

Ernstig zieke bij

Reizen naar de Drachtgebieden

Eén van de speerpunten van de Veluwezoom is het gezamenlijk reizen: volle aanhangers en samen tillen.

Opgeven kan via het volgende email adres: ikreismeemetveluwezoom@gmail.com

Fruit
Lees voor het opgeven eerst het regelement (zie hieronder link bestuivingsadvies), zodat je zeker weet dat jouw kast aan de vereisten voldoet! Minstens 8 ramen bijen!!!

Info bij Frank Kramer en Niek Oskam

Informatie over prijzen en volksgrootte voor het verhuren: http://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/bestuiving/bestuivingsadvies

Koolzaad
Info bij Jos Kanne

Linde, wilg 
Info Twan Leijzer

Heide
Er zijn een aantal mogelijkheden voor het reizen naar de heide:Het Feithenhof bij Vierhouten, verder weg maar vochtiger en met veel vossenbes. Via de Wageningse vereniging, van te voren aanmelden verplicht, info secretariaat. Eén van de resultaten van de fusie is een overleg met de gemeente over het plaatsen van volken op de heide. Binnen de gemeente Ede zijn er drie locaties toegewezen: bij de Driesprong, op de Noord- en Zuid-Ginkel. Na overleg met Wim van Engelenburg kunt u de volken plaatsen

Koninginnen

Carnica en Buckfast koninginnen kunt u bestellen bij Rob Le Mair (06-44746126)

Leenartikelen

Worden door de vereniging verstrekt op voorwaarde dat men ze schoon terug
brengt, en zorgvuldig gebruikt.

Alle leenartikelen zijn bij Wim van Engelenburg onder gebracht (06-51508900 of 0318-611721)

Honingslinger

Refractometer

Honingzeef